profile

Cherry Hill Free Clinic

🗞️ Community Health Newsletter | August 2021

published10 months ago
22 min read

August 2021

Community Health Newsletter

"We're here for you!"

We believe everyone should have access to care, especially during a pandemic.

Note: We’re now back to seeing patients in person, as well as virtually! Please call us to schedule an appointment: (856) 281-3032.

Estamos ahora viendo pacientes en persona y virtualmente! Por favor, llamenos para hacer una cita (856) 281-3032.

Vui lòng gọi cho chúng tôi để sắp xếp cuộc hẹn (856) 281-3032.

This Issue's

Top Stories


Back to School

by Michelle Pham

With school just around the corner, concerns about the Delta Variant have been plaguing the minds of many parents. The biggest fear for many parents is having a repeat of the last school year where students were learning from home and in quarantine from COVID-19. The current wave of cases driven by the Delta Variant has proven to just be another stick in the road to the path to normalcy. School district leaders across the country are being faced with re-evaluating policies on buses, masks, quarantining, and more.

However, what can you as a parent, sibling, or student do to protect yourself and your loved ones? Firstly, keep a close look at the mask mandate in your school district or city. While some schools do not require students to wear masks the CDC advises that everyone (whether you are vaccinated or not) wear a face mask. If your child is 12 or older make sure they get the COVID-19 vaccine as well.

And what to do if your child wakes up one morning with the sniffles? Keep your child at home and consult your family pediatrician. A COVID test can be administered, and they can get the proper help they need.

Otherwise, keep yourself updated with the CDC guidelines and your city’s mask mandate. Have a wonderful school year!

Spanish:

Con la escuela llegando a la esquina, las preocupaciones sobre la variante delta han sido plagas en la mente de muchos padres. El temor más grande para muchos padres es tener que repetir lo mismo del año pasado donde estudiantes estaban aprendiendo en casa y en cuarentena del COVID-19. La ola de casos ahora mismo a causa de la variante delta ha probado ser otro palo en el camino a la normalidad. Los líderes del distrito de las escuelas alrededor del país están enfrentando la reevaluaciones de las pólizas sobre los autobuses, mascarillas, cuarentena y más.

Sin embargo, ¿qué puede hacer usted como padre, hermano, o estudiante para protegerse a usted y a quien tu amas? Primeramente, estén atentos a los mandatos sobre las mascarillas en tu distrito de escuela o ciudad. Mientras algunas escuelas no requieren que los estudiantes se pongan mascarillas, el CDC recomienda que todos (vacunados o no) se pongan mascarillas. Si tu hijo tiene más de 12 años asegúrese que reciban la vacuna contra el COVID-19 también.

¿Y qué necesitas hacer si tu hijo se levanta un día con congestión? Mantenga a tu hijo en casa y consulte al pediatra de tu familia. Un examen del COVID-19 puede ser administrado y pueden recibir la ayuda apropiada que necesitan.

Además de eso, manténgase actualizado con las pautas del CDC y los mandatos en tu ciudad sobre máscaras. Que tengan un maravilloso año escolar!

Vietnamese:

Ngày khai giảng gần kề, những lo lắng về biến thể Delta đã làm cho nhiều phụ huynh vô cùng lo ngại. Nỗi lo lớn nhất đối với nhiều phụ huynh là việc các học sinh phải học tại nhà, và bị cách ly bởi Covid-19 sẽ lặp lại như năm trước. Hiện tại thì làn sóng lây lan của biến thể delta đã chứng minh con đường để trở lại bình thường đang gặp nhiều trở ngại.

Các nhà lãnh đạo học tại địa phương trên khắp toàn quốc đang phải đối mặt và phải đánh giá lại các chính sách về xe buyt, khẩu trang, cách ly và hơn thế nữa.

Tuy nhiên với tư cách là cha mẹ, anh chị em, hoặc bản thân bạn là học sinh, bạn có thể làm gì để bảo vệ bản thân và những người thân yêu của mình? Đầu tiên hãy theo dõi kỹ điều lệnh đeo khẩu trang của khu vực trường học chánh và thành phố của bạn. Trong khi một số trường học không yêu cầu học sinh đeo khẩu trang, CDC khuyên rằng tất cả mọi người (cho dù bạn đã tiêm chủng hay chưa) nên đeo khẩu trang. Nếu con bạn trên 12 tuổi hãy đảm bảo các em cũng phải chủng ngừa COVID-19.

Và phải làm gì nếu một buổi sáng con bạn thức dậy với những tiếng sụt sịt? Giữ trẻ ở nhà và hỏi ý kiến bác sĩ nhi khoa của gia đình bạn. Thì nghiệm COVID có thể được thực hiện và họ có thể nhận được các trợ giúp thích hợp mà họ cần. Nếu không, hãy cập nhật cho mình các nguyên tắc của CDC và điều lệnh đeo khẩu trang của thành phố. Chúc các bạn có một năm học tuyệt vời!

Relevant sources: NPR , CDC


The Importance of Vaccinations in the Midst of the Delta Variant

by Hindira Garcia

As the Delta Variant runs rampant through our country and the amount of hospitalizations begin to increase once more, vaccinations are being more strongly urged to prevent the amount of infections from last year. The CDC released updated guidance for urgently increasing vaccination coverage and recommending those who live in possible high transmission areas to wear masks (vaccinated or not).

As the number of those hospitalized rise, it is creating a strong presence of nervousness and worry, especially as the school year is soon to be in person again this September. The Delta Variant is more contagious than previous strains and unvaccinated people remain the greatest concern. It is possible for those vaccinated to still be affected by the Delta Variant; however, the symptoms are proven to be much less severe and those vaccinated are less likely to be hospitalized. In contrast, those who are unvaccinated have a greater risk of being hospitalized due to the stronger symptoms and also pose the greatest risk of transmitting the virus.

Now more than ever it is being asked to all to think about vaccinations as there are now multiple locations providing free vaccines whether you have insurance or not, and you can even do walk in appointments. Please protect yourself and those around you by receiving the vaccine and stopping the spread.

Spanish:

La variante delta corre rápidamente por nuestro país y el número de hospitalizaciones empieza a subir otra vez, vacunaciones están siendo sugeridas ahora más que nunca para prevenir el número de infecciones en comparación al año pasado. Los CDC sacaron una nueva guía aumentando urgentemente la cobertura de vacunaciones y recomendando personas que viven en áreas de alto riesgo de transmisión, a ponerse sus mascarillas (vacunados o no).

Como va subiendo el número de hospitalizados, está creando una presencia fuerte de nerviosismo y preocupación, especialmente ahora comenzando el año escolar presencial en septiembre. La variante delta es más contagiosa que las cepas anteriores y las personas que no se han vacunado permanecen como la mayor preocupación. Aunque, si, es posible que personas vacunadas pueden ser afectados por la variante, sin embargo, los síntomas han probado ser menos severos y sin necesidad de ser hospitalizados en comparación a esos que aún no se han vacunado que tiene el riesgo más grande de ser hospitalizado a causa de las fuertes síntomas y el riesgo de transmitir el virus.

Ahora más que nunca se le está pidiendo a todos en pensar en las vacunaciones ya que hay muchos lugares dando vacunas gratis no importando si tienen seguro o no y también pueden ir sin citas. Por favor, protéjase a usted mismo y a los que están alrededor suyo recibiendo la vacuna y así detener la propagación.

Vietnamese:

Khi vi rut biến thể Delta đang lan tràn khắp nước ta và số ca nhập viện một lần nữa đã bắt đầu tăng vọt lên, việc tiêm chủng đang được thúc đẩy mạnh mẽ hơn để ngăn chặn số lượng ca nhiễm bệnh nhiều như năm ngoái. CDC đã ban hành hướng dẫn cập nhật để tăng cường khẩn cấp tỷ lệ tiêm chủng rộng rãi khắp nơi và khuyến cáo những người sống trong các khu vực có khả năng lây truyền cao nên đeo khẩu trang (đã tiêm phòng hoặc không).

Số lượng người nhập viện ngày càng tăng cao và tạo ra rất nhiều nỗi sợ hãi. Biến thể Delta dễ lây lan hơn COVID-19 cũ và những người chưa được chủng ngừa có nguy cơ mắc bệnh cao nhất. Những người đã được chủng ngừa vẫn có thể bị nhiễm COVID-19 nhưng các triệu chứng không nghiêm trọng như những người chưa được tiêm chủng.

Điều quan trọng nhất là bây giờ nếu bạn chưa chủng ngừa COVID-19, hãy tiêm. Có nhiều nơi cung cấp miễn phí bảo hiểm. Bạn có thể đến và đặt lịch hẹn ngay hôm nay! Hãy bảo vệ chính bạn và những người khác bằng cách tiêm vắc-xin!

CDC Updated Guidelines


FDA Authorizes Booster Dose for Immunocompromised Individuals

by Elhussein Ibrahim

On Thursday, August 12th, the FDA approved a booster dose for the Pfizer and Moderna vaccines for immunocompromised individuals. According to the CDC, you are considered immunocompromised if you have:

 • Been receiving active cancer treatment for tumors or cancers of the blood
 • Received an organ transplant and are taking medicine to suppress the immune system
 • Received a stem cell transplant within the last 2 years or are taking medicine to suppress the immune system
 • Moderate or severe primary immunodeficiency (such as DiGeorge syndrome, Wiskott-Aldrich syndrome)
 • Advanced or untreated HIV infection
 • Active treatment with high-dose corticosteroids or other drugs that may suppress your immune response.

The CDC recommends talking to your healthcare provider before getting a booster shot. Additional Information:

 • In those aged 12-17, only the Pfizer vaccine was approved for a booster dose.
 • There are no updates on a booster for the Johnson and Johnson vaccine.
 • Patients should wait at least 28 days after receiving their 2nd dose to receive their 3rd dose.

Spanish:

El jueves, 12 de agosto, la FDA aprobó dosis de refuerzo para individuos que son inmunodeprimidos por las vacunas Pfizer y Moderna. Según los CDC, usted será considerado inmunodeprimidos si tienes:

 • Has recibido tratamiento activo para cáncer o tumores en la sangre
 • Recibió un trasplante de organo y tomando medicinas para suprimir la sistema inmunológico
 • Recibió un trasplante de células madre en los últimos dos años o tomando medicina para suprimir la sistema inmunológico
 • Inmunodeficiencia primaria moderada o grave, como el síndrome DiGeorge o el síndrome Wiskott-Aldrich
 • (Infección avanzada o sin tratamiento de HIV)
 • (Tratamiento activo con corticosteroides o otras drogas que puede suprimir la sistema inmunológico)

Los CDC recomiendan hablar con tu proveedor de cuidado de salud antes de recibir el refuerzo para las vacunas. Información Adicional:

 • Niños de 12-17 años, solo la vacuna Pfizer fue aprobada para la dosis de refuerzo.
 • No hay actualizaciones para dosis de refuerzo para la vacuna Johnson and Johnson
 • (Los pacientes deben esperar por lo menos 28 días después de recibir su segunda dosis para recibir la vacuna de refuerzo.)

Vietnamese:

Vào thứ Năm, ngày 12 tháng 8, FDA đã phê duyệt liều tăng cường cho vắc-xin Pfizer và Moderna cho những người bị suy giảm miễn dịch. Theo CDC, bạn được coi là suy giảm miễn dịch nếu bạn có:

 • Đang được điều trị ung thư tích cực cho các khối u hoặc ung thư máu
 • Đã được cấy ghép nội tạng và đang dùng thuốc để ức chế hệ thống miễn dịch
 • Đã được cấy ghép tế bào gốc trong vòng 2 năm qua hoặc đang dùng thuốc để ức chế hệ thống miễn dịch
 • Suy giảm miễn dịch nguyên phát trung bình hoặc nặng (chẳng hạn như hội chứng DiGeorge, hội chứng Wiskott-Aldrich)
 • Nhiễm HIV giai đoạn nặng hoặc không được điều trị
 • Điều trị tích cực bằng corticosteroid liều cao hoặc các loại thuốc khác có thể ngăn chặn phản ứng miễn dịch của bạn.

CDC khuyên bạn nên nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn trước khi tiêm nhắc lại. Thông tin thêm:

 • Ở những người từ 12-17 tuổi, chỉ có vắc-xin Pfizer được chấp thuận cho liều nhắc lại.
 • Không có thông tin cập nhật nào về thuốc tăng cường cho vắc-xin Johnson and Johnson.
 • Bệnh nhân nên đợi ít nhất 28 ngày sau khi tiêm liều thứ 2 để được tiêm liều thứ 3.

Sources: CDC-Vaccines for Immunocompromised, FDA-Authorization, NPR-6 Things to Know, NPR-CDC Recommends 3rd Shot


More on Booster Shots

by Nertila Cana

In NJ, beginning August 14, 2021, immunocompromised individuals are able to get a third dose of either Pfizer or Moderna at any location offering COVID-19 vaccines. To find a vaccination location, visit COVID 19 Information Hub.

In addition, public health and medical experts from the U.S. Department of Health and Human Services (HHS) announced a plan for administering booster shots this fall, pending final FDA evaluation and recommendations from the CDC. Health officials said a booster shot will be needed to maximize vaccine-induced protection and prolong its durability. Under this plan, a booster would be administered (eight months after an individual’s second dose) beginning the week of September 20, 2021 — at which point those individuals who were fully vaccinated earliest in the vaccination rollout will be eligible, including many health care providers, nursing home residents, and other seniors.

More details will be forthcoming.

Spanish:

En Nueva Jersey, empezando el 14 de agosto de 2021, individuos inmunodeprimidos pueden recibir la tercera dosis de Pfizer o Moderna en cualquier lugar ofreciendo las vacunas del COVID-19. Para encontrar un lugar de vacunaciones por favor referirse a: COVID 19 Information Hub.

Además, expertos médicos y de salud pública del departamento de salud y servicios humanitarios del E.U anunciaron un plan para administrar vacunas de refuerzo para el otoño, esperando evaluación final del FDA y recomendaciones de los CDC. Oficiales de salud dicen que las vacunas de refuerzo se necesitarán para inducir la máxima protección y alargar la durabilidad de las vacunas. Debajo de este plan, la vacuna de refuerzo se estará administrando ocho meses después de la segunda dosis encontra de COVID-19 empezando en la semana del 20 de septiembre del 2021- en ese punto los individuos que fueron vacunados en el principio de las vacunaciones serán elegibles, incluyendo muchos proveedores de salud, residentes de hogares de ancianos, y otros mayores de edad.

Próximamente habrá más información.

Vietnamese:

Bắt đầu từ ngày 14 tháng 8 năm 2021, tại NJ những người bị suy giảm miễn dịch có thể tiêm liều thứ ba của Pfizer hoặc Moderna tại bất kỳ địa điểm nào cung cấp vắc xin COVID-19. Để tìm địa điểm tiêm chủng, hãy truy cập Trung tâm thông tin COVID 19.

Ngoài ra, các chuyên gia y tế và sức khỏe cộng đồng từ Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS) đã công bố kế hoạch thực hiện các mũi tiêm hổ trợ vào mùa thu này, hiện đang chờ đánh giá cuối cùng của FDA và khuyến nghị từ CDC. Các quan chức y tế cho biết cần phải tiêm hổ trợ để tăng tối đa khả năng bảo vệ do vắc-xin gây ra và kéo dài độ bền của vắc-xin. Theo kế hoạch này, mũi hổ trợ sẽ được thực hiện vào tám tháng sau liều thứ hai của mỗi cá nhân. Bắt đầu từ tuần 20 tháng 9 năm 2021 - Tại thời điểm đó những cá nhân nào đã tiêm chủng đầy đủ sớm nhất trong đợt tiêm chủng đầu tiên sẽ đủ điều kiện để tiêm mũi thứ ba, bao gồm nhiều bác sĩ, y tá, những người làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe, những người sống trong viện dưỡng lão, và những người cao niên khác.

Sẽ có thêm thông tin chi tiết sau.


Hygge Living

by Nertila Cana

The word hygge (pronounced "hyoo-guh") is of Danish and Norwegian origin, but it has become popular around the world as a symbol for cozy living, associated with feelings of contentment and wellness. Many point to the connection with the word ‘hug’, as such hygge is about embracing the moment, grounding oneself in the here and now, and cultivating self-care and intentionally bringing joy into our lives.

Hygge is about allowing yourself to feel good. It is not all about candles and hot beverages (although they help set the mood), but ultimately it is about having a calm, relaxed approach to life no matter the circumstances. When things around you seem to be too demanding and overwhelming, the hygge way of living reminds us to take a step back and find joy even in those moments.

Hygge is not about buying anything new, fancy or pricey. It’s not about having it all. It’s not about doing any sort of activity that could be emotionally and/or financially overwhelming. Instead, in a world that often gets too busy, fast and furious, hygge living calls us to intentionally slow down and find joy in the little and simple things, allowing ourselves to relax, recognize the moment and be present. It is about creating a comfortable space for ourselves (and others), at home or outside, that grounds us in familiar, cozy, secure, and happy feelings.

Adding more hygge into our lives means creating cozy and comfortable spaces with natural and warm colors; elements with plants, lights, and textures. It is about engaging our senses, savoring the moment and making it memorable. Here are some examples of hygge practices: noticing the cool breeze or the sound of waves on the beach, soft chatter, setting up hygge corners around the house to think, meditating or taking a nap, visiting places and people that make us feel good, reading bedtime stories with our children, etc.

Ways to incorporate daily hygge traditions can be as simple and effortless as brewing a good cup of tea or coffee, lighting up a candle, cuddling up in your cozy spot around the house, or sitting around a table with friends and family. Let’s try to (intentionally) bring more hygge into our lives.

Spanish:

La palabra hygge (pronunciado “hyoo-guh”) es de origen danés y noruego, pero se ha convertido popular alrededor del mundo como un símbolo de vivir cómodo, asociado con sentimientos de contentamiento y bienestar. Muchos hacen conexiones con la palabra ‘abrazo’, y hygge se describe como abrazando el momento, enraizando en el aquí y ahora y cultivando cuidados personales e intencionalmente traer gozo en nuestras vidas.

Hygge está permitiéndote sentir bien. No se trata de velas y bebidas calientes (aunque si ayuda establecer el estado de ánimo), pero sobre todo se trata de tener un manierismo calmado y relajado acerca de la vida no importando las circunstancias. Cuando las cosas alrededor de usted se empieza a mirar muy exigente y frustrante, la forma de vivir de hygge nos recuerda tomar un paso atrás y encontrar felicidad aun en esos momentos.

Hygge no se trata de comprar cosas nuevas, lujosas y caras. Tampoco se trata de tenerlo todo. No se trata de hacer una actividad que pueda ser emocionalmente o financieramente frustrante. Sino, en el mundo que muchas veces se pone muy ocupado, rápido y furioso, la vida de hygge nos llama intencionalmente a detenernos y encontrar felicidad en las cosas pequeñas y simples, permitiéndonos un tiempo de relajamiento, y reconocer nuestro momento presente. Es crear un espacio de comodidad para nosotros (y otros), sea en casa o afuera, que nos basa en sentimientos familiares, acogedores, seguros y felices.

Añadiendo más hygge en nuestras vidas significa creando un espacio cómodo con colores naturales, cálidos, elementos, con plantas, luces y texturas. Es entendiendo nuestros sentidos, saboreando el momento y haciéndolo memorable. Aquí hay algunos ejemplos de prácticas de hygge: reconociendo el refrescante viento, o el sonido de las olas en la playa, hablando silenciosamente, haciendo esquinas de hygge en la casa para pensar, meditar o tomar una siesta, visitando lugares y personas que nos hace sentir bien, leyendo libros con tus hijos, etc.

Formas de incorporar tradiciones hygge diariamente puede ser tan simple y fácil cómo preparar un buen vaso de té o café, encendiendo una vela, acomodándote en tu lugar favorito en la casa, o sentándose alrededor de una mesa con familia y amigos. Tratemos de (intencionalmente) traer más hygge en nuestras vidas.

Vietnamese:

Từ hygge (phát âm là "hyoo-guh") có nguồn gốc từ Đan Mạch và Na Uy, nhưng nó đã trở nên phổ biến trên khắp thế giới như một biểu tượng cho cuộc sống ấm cúng, gắn liền với cảm giác mãn nguyện và sức khỏe. Nhiều người chỉ ra mối liên hệ với từ 'ôm', vì hygge như vậy là về việc nắm lấy khoảnh khắc, giữ vững bản thân ở đây và bây giờ, và trau dồi khả năng tự chăm sóc bản thân và cố ý mang lại niềm vui trong cuộc sống của chúng ta.

Hygge là cho phép bản thân cảm thấy thoải mái. Nó không phải là nến và đồ uống nóng (mặc dù chúng giúp ổn định tâm trạng), mà cuối cùng là về cách tiếp cận cuộc sống bình tĩnh và thoải mái trong bất kể hoàn cảnh nào. Khi mọi thứ xung quanh bạn dường như trở nên quá khắt khe và quá sức, cách sống hygge sẽ nhắc chúng ta lùi lại một bước và tìm thấy niềm vui ngay cả trong những khoảnh khắc đó.

Hygge không phải là mua bất cứ thứ gì mới, lạ mắt hay đắt tiền. Không phải là có tất cả. Đó không phải là thực hiện bất kỳ loại hoạt động nào có thể gây choáng ngợp về mặt cảm xúc và / hoặc tài chính. Thay vào đó, trong một thế giới thường xuyên trở nên quá bận rộn, nhanh chóng và điên cuồng, cuộc sống hygge kêu gọi chúng ta cố ý sống chậm lại và tìm niềm vui trong những điều nhỏ bé và đơn giản, cho phép bản thân thư giãn, nhận ra khoảnh khắc và hiện diện. Đó là việc tạo ra một không gian thoải mái cho bản thân (và những người khác), ở nhà hoặc bên ngoài, khiến chúng ta có cảm giác thân thuộc, ấm cúng, an toàn và hạnh phúc.

Thêm nhiều hygge hơn vào cuộc sống của chúng ta có nghĩa là tạo ra không gian ấm cúng và thoải mái với các yếu tố, màu sắc tự nhiên và ấm áp, với cây cỏ, ánh sáng và kết cấu. Đó là về việc thu hút các giác quan của chúng ta, tận hưởng khoảnh khắc và làm cho nó trở nên đáng nhớ. Dưới đây là một số ví dụ về thực hành hygge: để ý đến làn gió mát, hoặc tiếng sóng trên bãi biển, trò chuyện nhẹ nhàng, bố trí các góc hygge xung quanh nhà để suy nghĩ, thiền định hoặc chợp mắt, thăm thú những địa điểm và những người khiến chúng ta cảm thấy dễ chịu , đọc những câu chuyện trước khi đi ngủ với con bạn và hơn thế nữa.

Các cách để kết hợp truyền thống hygge hàng ngày có thể đơn giản và dễ dàng như pha một tách trà hoặc cà phê ngon, thắp sáng một ngọn nến, âu yếm trong không gian ấm cúng quanh nhà hoặc ngồi quanh bàn với bạn bè và gia đình. Chúng ta hãy cố gắng (có chủ ý) mang lại nhiều điều thú vị hơn vào cuộc sống của chúng ta.


Nutrition Corner

By Ksenia Vongviphut

Are you tired of fad diets? Looking to eat healthier but unsure of where to start? Curious about trying out new recipes and expanding your food horizons?

Welcome to the CHFC Nutrition Corner! We would love to hear from you!

Please take a few minutes to participate in our survey so that we can best help you discover new, tasty meal ideas.

Spanish: ¿Estás cansado de las dietas que están de moda? ¿Buscando comer saludablemente pero estás inseguro de cómo empezar? ¿Curioso de tratar nuevas recetas y expandir tus horizontes sobre la comida? Bienvenidos a la esquina de nutrición de CHFC! ¡Nos encantaría escuchar de usted! Por favor, tome algunos minutos para hacer clic en el enlace que está abajo y participe en nuestro cuestionario para que así nosotros les podemos ayudar en la mejor manera posible de buscar ideas de comidas nuevas y deliciosas.

Vietnamese: Bạn cảm thấy mệt mỏi với những chế độ ăn kiêng lỗi mốt? Muốn ăn uống lành mạnh hơn nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Bạn muốn thử các công thức nấu ăn mới và mở rộng tầm nhìn ẩm thực của mình? Chào mừng bạn đến với Góc dinh dưỡng CHFC! Chúng tôi rất mong nhận được hồi âm từ bạn! Vui lòng dành vài phút để nhấp vào liên kết và tham gia vào cuộc khảo sát của chúng tôi để chúng tôi có thể giúp bạn khám phá những ý tưởng bữa ăn ngon và mới lạ một cách tốt nhất.


Questionnaire

By Hindira Garcia

Want your questions to be answered in the next newsletter? Vocalize yourself through our official CHFC Questionnaire, and we will answer!

Spanish: ¿Quiere que sus preguntas sean contestadas en nuestro próximo boletín informativo? Vocalizate a través de nuestro CHFC cuestionario oficial y nosotros contestaremos!


See what we've been up to!

Staley Park Vaccine Event 7/31/21

Health Equity Olympics Kick-Off 8/2/21

Whitman Square Vaccine Event 8/6/21

Blueberry Hill Hike 8/17/21


About Cherry Hill Free Clinic

Our Vision: An end to healthcare suffering from lack of access to care.

Our Mission: To provide free primary care to the uninsured and underinsured.In the ever-challenging world of healthcare, we often encounter people who suffer debilitating preventable conditions as a result of unmanaged chronic conditions such as diabetes, asthma or high blood pressure.

Managing those diseases and providing care means we are making an impact on the quality of people’s lives and hopefully keeping them out of the Emergency Room.

Did you know that 42% of the population lives below the poverty line, with the average income hovering around $26,000? According to the CDC, in Camden County almost 20% are uninsured. That’s 1/5 of your neighbors and friends!

We’re here for those in need, absolutely free.

Address: 5 Esterbrook Ln, Cherry Hill, NJ

Phone: (856) 281-3032

7 Days a Week | Mornings - Evenings

ELC funding made available to the Southern NJ Perinatal Cooperative from the New Jersey Department of Health – Division of Family Health


I respect your privacy. Unsubscribe at any time